Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2015

TrackoftheCat

"If you're not the worst musician in in your band, you should immediately switch bands."

January 03 2015

TrackoftheCat

December 31 2014

Of course I’ll hurt you. Of course you’ll hurt me. Of course we will hurt each other. But this is the very condition of existence. To become spring, means accepting the risk of winter. To become presence, means accepting the risk of absence.
— Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince (via larmoyante)
Reposted fromfreakish freakish viamezzanine mezzanine

May 18 2014

TrackoftheCat

March 20 2014

TrackoftheCat
W istocie rzeczy sztuka jest jak biało-czarna fotografia - wzmacnia ją ograniczenie, swoisty lo-fi, a nie omnipotencja i cała gama kolorów z palety.
— Tymon Tymański
Reposted bynylony-z-baltonygatheringstorm

February 11 2014

TrackoftheCat

“We will either find a way or make one.”

— Hannibal

February 02 2014

TrackoftheCat
Tak sobie wyobrażałem miłość: jako słuchanie muzyki na dwoje uszu z jednego walkmana. 
— Ciemno, prawie noc, Joanna Bator
Reposted bynothingwrong nothingwrong
TrackoftheCat
Nie trzeba sądzić, że istoty ludzkie są unikalne, to nieprawda, że noszą w sobie niezastąpioną wyjątkowość; ja w każdym razie nie zauważałem żadnego śladu tej wyjątkowości. W ogromnej liczbie przypadków na próżno męczymy się, chcąc rozróżniać indywidualne losy, jednostkowe charaktery. W sumie idea wyjątkowości jednostki ludzkiej to czysty absurd. Pamiętamy nasze życie, pisze gdzieś Schopenhauer, zaledwie trochę lepiej niż przeczytaną kiedyś powieść.
— Platforma, Houellebecq Michel
Reposted byTangledUp TangledUp
TrackoftheCat
Ale kiedyś będziesz miała wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukała wśród wspomnień jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inna i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nieważne. Pomyśl wtedy, że mogłaś mieć moją astronautykę równie jak moje sny i głos, i troski, i nie znane mi jeszcze pomysły, i moją niecierpliwość, i nieśmiałość, że w taki sposób mogłaś mieć świat po raz drugi.
— Obłok Magellana, Stanisław Lem
Reposted byx-ray x-ray
TrackoftheCat
Skończona trzydziestka - zapowiedź samotnego dziesięciolecia, coraz krótszej listy nieżonatych przyjaciół, coraz mniejszego zapasu entuzjazmu, coraz rzadszych włosów.
— Wielki Gatsby, F. Scott Fitzgerald
Reposted bylamourtoujoursmegafacepalmkanothingwrong
TrackoftheCat
I pomyśleć, że w tym upale komuś może nie być obojętne, czyje wargi całuje, czyja głowa odcisnęła mokry ślad na kieszeni piżamy, tuż nad sercem!
— Wielki Gatsby, F. Scott Fitzgerald
TrackoftheCat
Są tylko ci, co uciekają, i ci, co gonią, są wytrwali i są znużeni
— Wielki Gatsby, F. Scott Fitzgerald
Reposted byarielunderthesea arielunderthesea

January 22 2014

TrackoftheCat
Oni zestarzeli się inaczej. Żyją pośród tego, co odziedziczyli, pośród podarków, i każdy mebel jest dla nich wspomnieniem. Zegary ścienne, medale, portrety, muszle, przyciski, parawany, szale. Mają szafy pełne butelek, materiałów, starych ubrań, gazet; zachowali wszystko. Przeszłość to zbytek posiadacza.
— Mdłości, Jean-Paul Sartre
Reposted bypieszczoty pieszczoty

December 21 2013

TrackoftheCat
9266 0f82 390
Joel Cohen, "O Brother, Where Art Thou?"
TrackoftheCat
Człowiek gimnastykuje się, jak może… Buja się na huśtawce zwątpienia i rozpaczy…
— Leopold Tyrmand, "Zły"

November 10 2013

TrackoftheCat
5546 e1bd 390
Wszystko dla psa
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viamezzanine mezzanine

October 06 2013

TrackoftheCat
4173 950f 390

September 21 2013

TrackoftheCat
0283 fa3d 390
Reposted byprincess58makemewannadieframboisesdzizakrainakredekanythingstrangeme

September 11 2013

7182 5942 390
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET

August 19 2013

TrackoftheCat
Kiedyś byłem specjalistą od szukania dziury w całym. Teraz szukam całego wśród dziur.
— Tomasz Jastrun
Reposted byTopielica Topielica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl